Zgodovina Storitve
Kje smo danes Kje delamo 
Prihodnost IUS
Etična načela, cilji ISO 9002
Reference Naš naslov
 
 

angleške strani
 
 


Disclaimer: Za tukaj navedene podatke ne prevzemamo nobene pravne odgovornosti. Podatki so vzeti iz virov za katere smo prepričani, da so zanesljivi, vendar ne jamčimo za njihovo popolnost in natančnost. Agroinspekt ne prevzema nikakršne odgovornosti za škodo, ki bi lahko neposredno ali posledično nastala zaradi te predstavitve.

Vaše predloge ali pripombe pošljite na: agroinspekt@siol.net

Copyright: Agroinspekt, Ljubljana, September 1997